прибор за прву помоћ

Комплет за прву помоћ је колекција залиха и опреме која се користи за медицинско лечење. Постоји широка варијација садржаја комплета за прву помоћ заснованих на знању и искуству оних који га заједно чине, различитим захтевима за прву помоћ у области у којој се може користити и варијацијама у законодавству или прописима у одређеној области.
Send Inquiry Now